banner198

Kutlu Doğum mesajları

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yayınlanan kutlama mesajları.

Kutlu Doğum mesajları
banner145

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yayınlanan kutlama mesajları

 

ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN FİLİZ’İN KUTLAMA MESAJI 

Alemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz’in, kutlu doğum haftası, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Allah (cc) “Ey Habibim biz, seni alemlere rahmet olarak gönderdik” diyerek Peygamber Efendimiz’in gelişini bizlere bu ayetle müjdelemişti.

Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimiz mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Her bakımdan sıkıntılar içinde kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, maddi ve manevi sıkıntılar içinde çırpınan günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun yeni bir yıldönümünü daha birilik ve beraberlik içerisinde idrak ediyoruz. O bize; dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir.

Kutlu Doğum Haftası, dini ve kültürel hayatımızda meydana getirdiği canlılık ile ayrı bir önem taşımaktadır. İnsanlığı, içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak; onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan, Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) dünyaya teşriflerinin (1441.) yılının kutlandığı Kutlu doğum haftasında, Şehrimiz, Ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur  dolu bir dünya dilemeliyiz. Bu kutlu günlerin Peygamberimizin daha iyi tanınmasına, O'nun verdiği mesajların daha iyi algılanmasına vesile olmasını diliyor, saygı değer Çankırı’lı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Kutlu Doğum haftasını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

 

ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ AV. İDRİS ŞAHİN’İN KUTLAMA MESAJI

 

 Âlemlere Rahmet olarak gönderilen İnsanlığın İftihar tablosu Peygamber Efendimiz (SAV), doğruluk, adalet, hoşgörü, nezaket, güvenilirlik ve cömertlik gibi ahlaki davranışlarıyla tüm zamanlara örnek bir şahsiyet olmuştur. Bu çerçevede Peygamberimizin anlam ve değer yüklü ilahi mesajları çağımızda da insanlık için önemini, değerini ve canlılığını korumakta ve gelecek için ihtiyaç duyulan güveni içinde barındırmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin 1441. yılında milletimizin ve bütün İslam âleminin Kutlu Doğum Haftası'nı kutluyor Çankırılı hemşehrilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum.

 

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kasım Karatekin’in kutlama mesajı

Allah Teala Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselam’ı yüksek ahlakı (bütün güzel huyları) yaşayıp uygulamak ve kemale erdirmek için peygamber olarak göndermiştir.

Allah’ın Resulü (SAV) kendisine peygamberlik verilmeden önce de herkesin hayran kaldığı üstün ve çok yüksek ahlaka sahip idi. Herkesle iyi geçinir, hiç kimseyi incitmez, kimseye haksızlık etmediği ve kimsenin malına göz dikmediği için Peygamberimizi ‘Emin ve güvenilir’ kişi anlamına gelen ‘Muhammedül-emin diye nitelendirmişlerdi.

Peygamberimiz, büyüklere saygı, küçüklere karşı çok merhamet ve şevkat gösterirdi. Çocukları çok severdi. Kimsesizlerin işlerini görmekten, onların ihtiyaçlarını gidermekten büyük keyif alır ve büyük huzur duyardı.

Peygamber Efendimiz çok cömertti. Kendisinden bir istekte bulunan kimseden hiçbir şeyini esirgemezdi. Herkese ayrım yapmadan elinden gelen yardımı mutlaka yapardı.             

Bu vesileyle Peygamber Efendimizin güzel ahlakını kendi hayatımıza rehber edinmek, O’nun yolundan gitmek ve O’nun şefaatine nail olmak,  Kutlu Doğum Haftasının Çankırı’mıza, Ülkemize, İslam âlemine barış, kardeşlik, huzur getirmesi dileğiyle. Sağlıcakla kalın.

Özel Karatekin Hastanesi İnsan Kaynakları & Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa POTUKOĞLU’ndan Kutlama Mesajı


Dünyada hiçbir varlık onun kadar sevilmedi… Müminlerin gözündeki yaş, yüreğindeki sevdadır onun sevgisi… Kurtuluşun anahtarı, Rabbine yakın olmanın rehberi, huzur ve mutluluğun kaynağıdır onun sevgisi…

O hayat ki, sabrın kalesi… O hayat ki, sevginin anahtarı… O hayat ki, adaletin timsali… O hayat ki, ilmin rehberi… O hayat ki, aydınlığın ışığı…

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kutlu Doğum Haftasının bütün Müslümanların gönlünde kardeşlik duygusunun ve coşkusunun yeniden yeşertmesini, bütün davranışlarımızda kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukukunun yaşanmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Uzun’un kutlama mesajı

“Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan sevgili Peygamberimizin kâinata gönderilişinin  1441. Yıldönümünü, bu yılda büyük bir sevinçle ve umutla kutluyoruz. Seviniyoruz. Çünkü, O’na  Ümmet olma şerefine ermişiz. Umutluyuz. İnsanlık,  içinde çırpındığı bunalımlardan ancak O’nun kılavuzluğu ile kurtulabilir.

İnsan sevdiği ile haşrolur. Cenab-ı Hak hepimizi Peygamber Efendimiz ile haşretsin, cennette ona komşu yapsın inşallah.

Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bütün insanlığa en güzel örnek olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla kendisini her hususta örnek almak, saadet yoluna ulaşmak için en güzel yoldur.

O alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bütün insanlığın ondan ders alması gerekmektedir.

İslam Coğrafyasındaki  zulüm, haksızlık, kaos, kan ve göz yaşının sona ermesinin, “kardeşlik hukuku ve kardeşlik ahlakı”na sahip bir ümmet anlayışıyla mümkün olacaktır.

İslâm kardeşliği, soy, sop, ırk, renk, dil, bölge ve asabiyete dayanan bir kardeşlik değildir. Menfaat temelinde bir kardeşlik hiç değildir. Yüce değerler ve yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir. İman ve takva ekseninde bir kardeşliktir.

Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim’de “Mü’minler ancak kardeştirler.” (49/10), “Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.” buyurulmaktadır.

O “Kendisi için istediğini mü'min kardeşi için de istemeyi” temel esas olarak belirledi.

O, ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL MUHAMMED’dir.

O,  kötülüğe karşı iyiliğin, çirkinliğe karşı güzelliğin, sömürüye karşı adaletin, baskıya karşı hoşgörünün mücadelesini vermiştir. O,  zulüm ve cehaletin hakim olduğu bir dünyaya kurtuluş müjdesi olmuştur. Şimdi de insanlık onun ilahi prensiplerine sarıldığı ölçüde huzur bulacaktır.

O, sadece İslam dünyasının değil bütün insanlığın huzur ve saadetinin teminatıdır.

O, insanların en şereflisi, en merhametlisi, en adaletlisi, en cesaretlisi, en çok bağışlayanıydı. O’na Salât olsun, selâm olsun.

Bu sebepten dolayıdır ki Müslümanlığı öğrenmek için Peygamber Efendimizi tanımak ve anlamak, onun büyüklüğünü, hissetmeye çalışmak temel bir esastır.

Onu tanımak ve anlamak için böyle bir haftanın vesile olmasını ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yıl tema olarak “Hz. Peygamber (s.a.v.), Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik Ahlâkı” konusunun seçilmiş olmasını takdirle karşılıyoruz. Ancak bütün bunlar, sadece bir haftaya bağlı kalmamalı, ülke olarak, inananlar olarak tamamiyle hayatımızı kuşatmalıdır. 

Bizler, sadece ‘Peygamberimi Seviyorum’  demenin yeterli olamayacağını, bütün Anneler, Babalar, Nineler, Dedeler, Eğitimciler, Yöneticiler olarak düşünüp, kabul etmeli ve O’nun yolundan yürüyecek nesiller yetiştirmenin gayreti içinde bulunmalıyız. Yoksa, daha yüzlerce yıl Kutlu Doğum Haftaları kutlanır ama, mutluluğa, saadete erilemez.

Eğer “İçki kötülüklerin anasıdır” sözüne kulak verilseydi ve gerçekten gereği yapılmış olsaydı bu denli tahribat toplumda meydana gelmeyecekti. 

Sevgili Peygamberimizin “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır”, “Aile yuvalarınız Cennetten Bir Köşedir”,  “Sizin hayırlınız, Ailesine faydalı olandır” ve benzeri sayısız tavsiyelerine riayet edilseydi, son yıllarda giderek artan insanlığa yönelik şiddet olayları yaşanmayacaktı.  Boşananların sayısı, evlenenleri geçecek şekilde artmayacaktı.

Gücü değil,  Hakkı üstün tutan, rekabet ve sömürüyü değil, fazilet ve erdemi esas alan Adil Bir Dünya ancak O’nun insanlığa sunduğu değerler üzerine kurulacaktır. İslam ülkeleri başta olmak üzere insanlığın karşı karşıya bulunduğu ekonomik, siyasi ve ahlaki çöküntü dikkate alındığında bu prensiplerin ne kadar vazgeçilmez olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır.   

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Kutlu Doğum Haftasının bütün Müslümanların gönlünde kardeşlik duygusunun ve kardeşlik coşkusunun yeniden filizlenip yeşermesini, bütün davranışlarımızda kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukukunun yaşanmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor; başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslâm dünyasının Kutlu Doğum Haftasını kutluyorum

 

Çankırı Memur-Sen İl Başkanı Ali Solak’ın kutlama mesajı

 

14-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun kutlandığı, Kutlu Doğum Haftası’dır. Bu kutlu günlerde Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi Hz. Muhammed'i (sav) anlamalı ve onun ortaya koyduğu örnek ahlâkı ve kardeşliğini özümsemeliyiz.

 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya karanlıktan aydınlığa çıktı, Allah inancı ile kalpler nurlandı. Adalet, eşitlik, hoşgörü ve kardeşlik geldi. O’na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. Kur’an ahlakını hayatına şiar edinen Peygamberimizin örnekliği, insanlık için her zaman yol haritası olmaya devam edecektir. Bizlere düşen ise “En hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır" diyen son Peygamberin bu mirasına sahip çıkmak, şefkatine mazhar olmak ve ahlakına talip olmaktır. Peygamberimizin ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenerek ve kendimize örnek alarak O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

 

Kutlu Doğum Haftası’nda, Hz. Muhammed’in (sav) ümmeti olarak gönüllerimizde kardeşlik duygusunun ve kardeşlik coşkusunun yeniden yeşermesini, bu güzel erdemlerin hayatımıza ve davranışlarımıza hakim olmasını diliyoruz. Şüphesiz Rahmet elçisi Hz. Muhammed'i (sav) anlayarak ve onun ortaya koyduğu örnek ahlâkı ve kardeşliği özümseyerek, insanlar arasında kin ve nefreti, farklılıklar arasındaki çatışmaları, şiddeti, insan hakları ihlâllerini, kötü ve zararlı alışkanlıkları azaltabiliriz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; Çankırı Memur-Sen olarak, bütün üyelerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam Âlemi’nin Kutlu Doğum Haftası’nı tebrik eder, sevgi, barış, hoşgörü getirmesini dileriz.

 

Türk Diyanet Vakıf-Sen Çankırı İl Temsilcisi Satılmış Akyol’un kutlama mesajı

 

“Mü`minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz” (Hucurat Suresi,10.Ayet).

 

İnsanlığın insan olmaktan uzaklaşmaya başladığı bir çağda Cenab-ı Allah O’ nu seçerek bize Elçisi olarak gönderdi. Dünyamızı günümüzden 1441 yıl önce şereflendirdi. Zulmet karanlıklarını aydınlatan bir Nur olarak doğdu. Asırlardır sönmeyen aydınlığıyla bize yol gösterirken, karanlığı Dünyamızdan kovmayı O öğretti.

 

O, bize hep barışı, esenliği tavsiye etti. Getirdiği Dinin adı bile İslam (Barış) Dini diye isimlendirildi. Bizim için Din olarak İslam seçildi…. Merhum Akif’ in deyişiyle;

 

"Dünya neye sahipse, O`nun vergisidir hep;

Medyun ona cemiyet-i, medyun O`na ferdi.

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet

Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.”

 

Evet, Allahın Resulüne en fazla medyun ( borçlu ) olduğumuz şu günlerde İslam Dünyasında iç savaşlarda kardeş kardeşi öldürmekte, emperyalist işgaller yaşanılmakta, zulme karşı mücadeleler verilmektedir. Bir tarafta kardeşini devletin tankı ile topu ile imha etmeye çalışan bir zihniyet, bir tarafta asırlardır birlikte yaşayan Müslümanları birbirinden ayırmak isteyen zihniyet. İslam Dünyası sanki bir tenakuzlar alemi olarak karşımızda durmakta.

 

İşte bu günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığının Kutlu Doğum Haftasını “Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” temasıyla kutlayacak olması çok anlamlı bir yaklaşımdır.

 

Alemlere rahmet olarak gönderilen O Resulü anlayanlara, O’ nu sevenlere ve onun yolunda yürüyenlere ne mutlu!..

 

Müslümanların Kutlu Doğum Haftasını kutlarken, O’nun sevgisinden doğan bereketin, öncelikle nefsimiz, ailemiz Türk Milletine, bütün İslam Alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini, saadetler getirmesini temenni ederim.

 

TÜRKAV Çankırı Şube Başkanı İsa Bölükbaşı’nın kutlama mesajı

 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Peygamber (s.a.v.)  efendimizin doğum gününü içine alan haftayı, 1989 yılında " Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiş, her yıl ayrı konunun işlendiği bu haftayı bu yıl Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik Ahlâkı”  olarak işlenmektedir.

 

Yüce milletimiz tarihi geçmişinde uzun yıllardan bu yana Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu büyük bir coşku ile kutlamıştır. Bütün bu merasimlerde peygamberimiz (s.a.v.) anılmış ve onun her yönüyle anlatılmasına gayret gösterilmiştir.

 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)’in dünyaya teşriflerinin 1441. yıldönümünde de Ayyıldızlı bayrağın gölgesinde, hür ve bağımsız olarak huzurlu bir şekilde büyük bir coşku ile canı gönülden kutlamaktayız.

 

Bizler; iyiyi kötüden ayırt etmeyi, birbirimizi sevmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, ahlakın güzelliklerini, dürüstlüğü, doğruluğu, erdemli bir davranışı, hoşgörünün en mükemmelini, insana saygının en yücesini, şefkat ve merhametin sınır tanımayan boyutunu, adaletin en güzel tatbikatını, kısaca her şeyin en iyisini ve en güzelini, o Rahmet Peygamberinin (s.a.v.) tebliğ, tavsiye ve uygulamalarından öğrendik. Hayatımızı anlamlı kılan değerlerimizi, dünya ve ahret dengesini, insan onuruna uyan yaşama sanatını bizlere hep o gösterdi.

 

O bize sevgi ve barış dini olan İslam’ı tebliğ etmişti. Bir cahiliyle toplumundan medeni bir millet oluşturmanın sırlarını öğretmişti. İnsanların birbirini göz kırpmadan boğazladığı bir dönemde barış içerisinde yaşamanın yollarını insanlığa sunmuştu. Birbirine düşman olan kabileleri kardeş yapmış, yüreklere çöreklenmiş kin ve nefret tohumlarının yerine sevgi ve hoşgörü duygularını ekmişti. Kısaca bizler onu görmeden ona âşık olmanın, onun yolunda hiçbir şüpheye mahal vermeden yürümenin onurunu yaşıyoruz.

 

İşte bu yıl da, cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, necip milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın hidayetine, Müslümanların da peygamber ahlâkına ve yaşantısına yönelmesine, ecdadımızın bizlere emanet olarak bıraktığı, bu cennet Vatanın bölünüp parçalanmamasına, al Bayrağın semalarda hep dalgalanmasına, Ezanın minarelerden susmamasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan diliyor saygılar sunuyorum.

 

Çankırı Diyanet-Sen İl Başkanı Osman Doğan’dan Kutlu Doğum Açıklaması

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ana teması “Hz. Peygamber ve Kardeşlik Hukuku” olarak belirlenen Kutlu Doğum Haftası sebebiyle,  Çankırı Diyanet-Sen İl Başkanı Osman Doğan sendika binasında basın açıklaması yaptı.

Açıklamasına “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla “ diyerek başlayan Sayın Doğan; yayınladığı basın bülteninde şunları söyledi.

“Bütün güzel erdemler gibi kardeşliği de bize O öğretti. Kardeşi kardeşe bağlayan en yüce değerin sadece sevgi, ilgi ve muhabbet değil; aynı zamanda bir hak olduğunu bildirdi. Türk, Kürt, Arap, Acem, erkek, kadın, zengin, fakir, şehirli, işçi, hiçbir fark gözetmeksizin; herkesi iman paydasında eşitlemeyi, hakiki kardeşliğin tadına varmayı bize O öğretti. “.Bu konu ayetlerle de yer bulmuştur.” Ancak müminler kardeştirler. Bunun bir gereği olarak kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Rahmete nail olmak için Allah’a karşı takva sahibi olun. (Hucurat,10)” buyurulmuştur.

Rahmet ve şefkat Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ümmeti olarak, Kutlu Doğum Haftası’nın gönüllerimizde kardeşlik duygusunu yeniden yeşertmesini, güzel erdemleri davranışa dönüştürmeye vesile olmasını Yüce Rabbimiz’den niyaz ediyoruz. Başta tüm milletimiz ve İslam alemi olmak üzere, camiamızın ve Çankırılıların Kutlu Doğum Haftası’nı kutlarım.” dedi.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER