banner198

Şabanözünde Okumayan Kalmasın

Ana-kız okuldayız çalışmalarını geliştirmek üzere Karanlıklar Aydınlansın, Şabanözünde Okumayan Kalmasın isimli bir proje hazırlandı.

Şabanözünde Okumayan Kalmasın
banner145

Günümüzde eğitime önem, öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiği herkes tarafından bilinmesine rağmen hala kırsal kesimde yaşayan özellikle kız çocukların eğitimine anne ve babalar tarafından yeterince önem verilmediği görülmekte.

Kadınların yetişkin bireyler olarak kendilerini ifade edebilmeleri, toplumsal ihtiyaçlarını bağımsızca karşılayabilmeleri, okuma-yazma becerisi kazanmalarıyla mümkün olmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin üzerine inşa edildiği en temel becerilerden biri de okuma yazmadır. Dinleme, anlama, kendini ifade etme, sağlıklı iletişim kurabilme becerileri de okur - yazarlıkla doğrudan ilişkili olduğu bilimsel araştırmalarla belirlenmiştir. Çağdaş insan, nitelikli bir okuma becerisine sahip olmadan istenilen düzeyde bir bilgi birikimine sahip olamaz. Aynı şekilde etkin bir yazma becerisi kazanmadan da elde ettiği bilgi birikimini ve düşüncesini çevresiyle paylaşamaz.

İnsanımızın eğitim seviyesini ve niteliğini yükseltmek ve emsalleriyle yarışabilir hale getirmek için yaygın eğitim alanında da toplumun her kesiminin ve sivil toplum örgütlerinin desteğini alarak eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan' ın himayesinde tüm zamanların en büyük "Okuma Yazma Öğretimi Kampanyası" başlatılmıştır.

Bu kampanyanın amacı özellikle kalkınmada öncelikli iller ve göç alan illerimizde yaşayan. Sosyo-ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, eğitim imkânlarından yararlanamamış, zorunlu öğretim çağını geçirmiş, genç kız ve kadınlar başta olmak üzere 81 ilimizde diğer yetişkin nüfusumuzdan okuma yazma bilmeyenlere yönelik programlar uygulamaya konulmuştur.

Tüm yurt sathında başlatılan kampanya çerçevesinde Şabanözü ilçesinde de bazı faaliyetler kısmen yapılmış, çalışmaların yetersiz olduğu kampanya değerlendirme toplantıları neticesinde anlaşılmıştır.

Bu bağlamda Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bu çalışmalara destek olmak ve ana-kız okuldayız çalışmalarını geliştirmek üzere  Karanlıklar Aydınlansın, Şabanözü’nde Okumayan Kalmasın isimli proje hazırlanmıştır. 

1- Projenin Adı:

Karanlıklar Aydınlansın, Şabanözü'nde Okumayan Kalmasın

2- Projenin Dayanağı : 

  1. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu
  2. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
  3. Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 08/07/2008 tarih ve 2008/39 nolu Genelgeleri,

 

3- Projenin Amaçları: a) Karanlıklar Aydınlansın, Şabanözü’nde Okumayan Kalmasın projesi  ile Şabanözü İlçesinde okuma-yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmaması veya en az orana düşürülmesi hedefimizi gerçekleştirmek.

b) Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizdeki eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak.
c) İlçemizde %4 oranında bulunan okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın sayısını en aza indirmek ve beş yıl içerisinde ilçemizde okuma-yazma bilmeyen kişi kalmamasını sağlamak.

4- Projenin Kapsamı:

Bu proje Çankırı ili, Şabanözü ilçesi merkez, belde ve köylerindeki okuma-yazma bilmeyen 14 yaş ve üzerindeki  kadın , erkek tüm vatandaşlarımızı kapsar.

  5 Projenin Takvimi:
2011- 2012, 2012 & 2013 Eğitim Öğretim yıllarını içerecek şekilde 2 yıllık bir süre öngörülmektedir.

  6 Projenin Paydaşları:
Söz konusu proje Şabanözü Kaymakamlığı himaye ve gözetimi altında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan idarecileri, personeli ile birlikte tüm resmi ve özel öğretim kurumlarını, ilçemizde bulunan sivil toplum örgütlerini, yerel yönetimleri, basın yayın kuruluşlarını ve eğitime destek ve gönül veren herkesi paydaş olarak görmektedir.

  7 Proje Koordinatörü ve Ekibi:
Şabanözü İlçe Kaymakamı/Kaymakamlığı  
Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürü/Müdürlüğü
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü/Müdürlüğü
İlköğretim Okulu Müdürü/Müdürlüğü

   8 Projenin Uygulama Aşamaları:

 1.  Projenin uygulanması sürecinde çalışacak olan komisyon ve kurulların oluşturulması, olurlarının alınması.
 2.  2011 & 2012 Eğitim  Öğretim yılında Ana-Kız Okuldayız Kampanyası çerçevesinde projeyi uygulayacağımız Şabanözü ilçesinin okur-yazar profilini çıkarmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun  (TÜİK) in güncellenmiş verilerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistem (ADNKS)'den alınması.
 3.  İlçede yapılacak olan alan taraması ile TÜİK verilerinin karşılaştırılması ve güncellenmesi. Okuma  yazma bilmeyenlerin isim ve yaşlarının tespitinde sağlık ocakları, köy muhtarları ve bölgenin saygın isimlerinden yardım alınması ve işbirliği yapılması.
 4. Sözü edilen alan taramasında ilçemiz merkez, belde ve köylerinde seviye tespit sınavlarının yapılması ve bu sınavlarda başarılı olanlara okur  yazarlık belgelerinin düzenlenerek verilmesi.  
 5. Yapılan okur-yazarlık sınavlarında başarısız olanlar için okuma  yazma 1.Kademe kurslarının planlanarak uygulanması.
 6. Planlanan ve uygulanacak 1.Kademe okuma-yazma kurslarının Halk Eğitimi Merkezi, okullar, köy odaları, muhtarlıklar, belediye ve köy tüzel kişiliklerince uygun görülen yerlerde açılmasının sağlanması,
 7. Kurs açılması mümkün olmayan mezra, köy ve beldelerde ki okumaz-yazmaz vatandaşların eğitim için ulaşım ve eğitim desteğinin Şabanözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca karşılanmasının sağlanması,
 8. 1.Kademe okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayarak belge alanlara Şabanözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca 100 TL eğitim-yardımı hediye edilmesi,
 9. Okuma  yazma kurslarının sonunda başarılı olanlara toplu bir törenle ödüller ile birlikte okuryazarlık belgelerinin verilmesi.

9 Projenin Maddi Kaynakları:
a) İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
b) Bakanlık Genel Bütçesi
c) Halk Eğitim Merkezi Bütçesi

10 Projeden Beklenen Sonuçlar:
Bu proje sonunda Şabanözü ilçesinde merkez, belde ve köylerinde okuma - yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmaması veya en az orana indirilmesi hedeflenmektedir. 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER