banner198

Vilayetler Hizmet Birliğinden Beklentilerimiz

Vilayetim Dergisinin ilk sayısında Vali Vahdettin Özcanın yazısı yayınlandı.

Vilayetler Hizmet Birliğinden Beklentilerimiz
banner145

Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yayınlanmaya başlanan Vilayetim Dergisinin ilk sayısında Vali Vahdettin Özcan’ın yazısı yayınlandı.

İl özel idarelerine rehberlik etmek, il özel idareleri arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari deneyim ile bilgi değişimini teşvik etmek ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Vilayetler Hizmet Birliği tarafından iki ayda bir yayınlanmaya başlanılan Vilayetim dergisinin İlk sayısında Vali Vahdettin Özcan’ın “Vilayetler Hizmet Birliğinden Beklentilerimiz” konulu yazısı yayınlandı.

Vali Özcan, “Vilayetler Hizmet Birliğinden Beklentilerimiz” konulu yazısında Çevre problemleri konusunda özellikle köylerde oluşan katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda yeni projeler oluşturulmasını ve Çankırı olarak bu konuda pilot bölge veya pilot il uygulamasına talip olduğunu, orman köylerinde meydana gelen yangınların söndürülmesi ve kontrol altına alınması konusunda makine ve teçhizat yardımı yapılarak milli servetin yok olmasına yol açan yangınların önlenmesini, daha önce gündeme gelen Yaşlılar Sürekli dinlenme Evi projesinin hayata geçirilmesini ve yüksek öğrenim öğrencilerine yurt yardımı göz önüne alınarak, üniversitelerin iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerine yönelik burs imkanının sağlanması konusunun Birlik gündemine alınması gerektiğini vurguladı.

Vali Vahdettin özcan’ın yazısı

“Vilayetler Hizmet Birliğinden Beklentilerimiz”

Merkezi Ankara’da bulunan Vilayetler Hizmet Birliği o tarihte yürürlükte bulunan 1580 sayılı Belediye Kanununun 133 ve 148’nci maddeleri hükmü uyarınca 31.12.1985 tarihli İçişleri Bakanlığı kararı ile kurulmuştur. Alınan karar yılına müteakiben (67) İl Özel İdaresinin birleşimini kapsamıştır. Daha sonraki hükümetlerin aldıkları kararlar doğrultusunda İl statüsünü kazanan diğer iller de birliğin ortağı olmuş ve son durumda (81) İl Özel İdaresi Birliğin ortağı durumundadır.

Aynı zamanda birlik 26.05.2005 tarihinde kabul edilen ve 11.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile tüm Özel İdareleri temsil yetkisine sahip ülke çapında tek Birlik olma hakkını kazanmıştır. Birliğin ilk kuruluşu İçişleri Bakanlığı oluru ile olduğundan, Anayasal hüküm gereği Bakanlar Kurulu Kararı gerektiği Sayıştay Başkanlığınca belirtilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığınca gerekli işlemler sonucunda 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı resmi gazetede yayımlanarak Bakanlar Kurulu Kararı da alınmıştır.

Birlik ilk kuruşunda düzenlenen Ana Tüzük ile birtakım görevler üstlenmiştir.

Birlik; İl Özel İdarelerinin imkan ve faaliyetlerini birleştirerek bu idarelere mevzuatta verilen görevleri yaparak ve yapılmasına yardımcı olarak her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyette bulunur. Birlik bununla birlikte; illerde eğitim ve moral amaçlı Vilayet Evleri adıyla tesis kurar, mal edinir, kiraya verir, kiralar ve ortaklaşa kullanır. Her yaştan okul öğrencileri için yurtlar yapar, kiralar, işletir, işlettirir veya ortaklaşa kullanır. Ekonomik ve turistik amaçlı tesisler yapar, kiralar, işletir, işlettirir, şirket kurar ve bu konuda merkezi idare ile işbirliği de yapabilir.

Birliğin son yıllarda yapmış olduğu başlıca hizmetlerden örnek verecek olursak, İstanbul ve Ankara illerinde üniversitelere yakın semtlerde yüksek öğrenim öğrencileri için kız ve erkek öğrenci yurtlarının yapılması ve hizmete açılması ,İstanbul’da Fatih ilçesinde bulunan yurtlara ilave olarak Anadolu yakasında da Kadıköy-Küçükbakkalköy semtinde bulunan bina satın alınarak kız ve erkek öğrenci yurdu olarak kullanıma sunulması, Ankara-Cebecide bulunan kız ve erkek öğrenci yurduna ek olarak İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmetler semtinde bulunan İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Misafirhanesi de yenilenerek düzenlenmesi ve kız öğrenci yurdu olarak hizmete sunulması, İstanbul’da ki Vilayetler evi tesisinin de yapılan düzenleme ile restaurant olarak kullanılma imkanına kavuşturulması,  Ankara Demirlibahçe semtinde bulunan eğitim tesisinin hem misafirhane hem de eğitim amaçlı seminerlerde kullanılması, ayrıca Balıkesir-Ayvalık ilçesinde bulunan eğitim ve dinlenme tesisinde bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı mensupları ile Birlik üyesi il özel idare personeli ve il genel meclis üyelerine yaz sezonlarında kamp olarak hizmet vermesi sıralanabilir.

Vilayet Hizmetleri Birliği’nin yatırım ve çalışmaları üye İl Özel İdarelerin katılımları ve destekleriyle devam etmektedir. Modern yönetim ilkesi gereği mahalli idarelerin kamu yönetiminde etkin ve fonksiyonel olması günümüz Türkiye’sinin en önemli hedeflerinden birisidir. Bu nedenle Vilayetler Hizmet Birliği İl Özel İdarelerinin katılımları ve destekleriyle birlikte yeni dönemde;

-Öncelikli olarak çevre problemleri hususuna el atarak; özellikle köylerde oluşan katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda yeni projeler oluşturarak pilot bölge uygulaması yapılıp projenin uygulanabilirliği sınanmalıdır. Çankırı ili olarak bu konuda pilot bölge ya da pilot il uygulamasında görev almaya talibiz.

-Özellikle yaz aylarında orman köyleri yerleşim alanlarında ve ormanlık alanlarda küçük çaplı başlayıp daha sonra büyüyen ve genişleyen, genellikle çer-çöp yakmak amacıyla meydana gelen yangınların söndürülmesi ve kontrol altına alınması mahalli idareciler için en büyük sorunu teşkil etmektedir. Bu problemin çözümü hususunda Vilayetler Hizmet Birliğince bu konuyla görevli merkezi idare birimleriyle mahalli idare birimlerine makine ve teçhizat yardımı yapılması konusunun Birlik gündemine alınmasının ve bir proje dahilinde yapılacak olan bu çalışmanın milli servetin yok olmasına yol açan yangınların önlenebilmesi hususunda bir adım olacağı kanaatindeyiz.

-Daha önce gündeme gelen ve bu amaç için uygun arsa arayışları süren Yaşlılar Sürekli Dinlenme Evi projesinin biran önce hayata geçirilmesini ve projenin bir iki ile yayılarak, yalnız kalma durumu bulunan mülki idare amirlerine ve diğer ilgilere samimi bir ortam sunmasını destekliyoruz.

-Yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik barınma konusundaki yurt yardımı göz önüne alınarak, öğrenim gören üniversitelerin iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencilerine yönelik burs imkanının sağlanması Birlik gündemine alınabilir.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER