Ak parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin 138 sıra sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunu tasarısı ve anayasa komisyonu raporu hakkında gurubu adına söz alarak, genel kurula hitap etti.

 

Şahin Konuşmasında şunlara değindi;

 

138 sıra sayılı cumhurbaşkanı seçimi kanunu tasarısı ve anayasa komisyonu raporu hakkında söz almış bulunuyorum.

 

Anayasanın başlangıç bölümünde kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu, üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu vurgulanmıştır.    Anayasanın 6.ncı maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu vurgulanmıştır.

 

Anayasasın 104.ncü maddesinde ise Cumhurbaşkanının devletin başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğinin temsil ettiği anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeteceği belirtilmiştir.

 

31.05.2007 tarih 5678 sayılı T.C Anayasasının bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile T.C. nin en büyük temsil makamı olan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi suretiyle seçim tabanının genişletilmesi ve demokratik katılımın daha çok sağlanması yönetenleri belirleme sürecine milletin etkin katılımının temini, halkın seçtiği Cumhurbaşkanının tarafsız partiler üstü tutum sergilemesi amaçlanmış ve T.C. anayasanın 101.nci ve 102.nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

101. madde ile Cumhurbaşkanının seçimindeki sistem tamamen değişmiştir. Değişiklik öncesi Cumhurbaşkanı bir sefere mahsus yedi yıllık süre için parlamento tarafından seçilir iken sonrasında halk tarafından seçileceği, görev süresinin beş yıl olduğu ve bir kimsenin en fazla iki defa seçilebileceği düzenlenmiştir.

 

­Mevcut cumhurbaşkanının seçilme yöntemine ve kaç yıl için seçildiğine ilişkin anayasa maddesi 2007 yılı ın onuncu ayında değiştirilmiştir.

 

 

Yani Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır ve bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak, değişik maddesinde sadece görev süresiyle yada tekrar seçilmeyle ilgili olmayan çok önemli bir değişiklik daha vardır ki, oda cumhurbaşkanının halk tarafından seçileceği düzenlenmesidir. oysa değişiklikten önce Cumhurbaşkanının meclis tarafından 7 yıllığına ve yalnızca bir kez seçilebileceği yönündedir.

 

Görüldüğü üzere yeni anayasada cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğu kabul edilmiş olmakla birlikte mevcut cumhurbaşkanının seçildiği sırada ki norma göre Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır.  Peki, Cumhurbaşkanı 7 yıl mı, yoksa 5 yıl mı görev yapacaktır?  

 

7 yıllığına seçilmiş bir Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonraki anayasa değişikliğiyle görev süresinin 5 yıla indirileceğini söylemek müesses durum ilkesine aykırı olup, adalet duygusuna uygun değildir. Yeni anayasal düzenlemede de ki 5 yıllık görev süresi ise bu yeni anayasaya göre seçilecek cumhurbaşkanı için geçerli olacaktır.

 

Uzunca bir süre milletimizin gündemini meşgul edecek bu konunun görüşülmekte olan yasa ile çözümleneceğini umuyorum. Ayrıca huzurunuzdan ayrılmadan önce Çankırı milletvekili olarak güzel bir güne Çankırı’da tanıklık edemediğimi üzülerek bildirmek istiyorum.

 

Çankırı belediyemiz 18 ayda 18 yeni projenin bu gün itibariyle bir başlangıcını yapıyor. kendisini buradan tebrik ediyor projelerin Çankırı’mıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Editör: Haber Merkezi