banner198

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi
banner145

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

İş sözleşmelerinin "Belirsiz Süreli" olması esas olmakla birlikte, bazı durumlar için Belirli Süreli yapılmaktadır. İş hukuku gereğince işverene ve işçiye belirli kısıtlamalar getirmesiyle belirli süreli sözleşme yapılması imkanı koşulmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu'nda ki 11. maddeye göre belirli süreli iş sözleşmesinin tanımı yapılmıştır.

 Belirli süreli işlerde işin tamamlanması, işveren ve işçinin iş sözleşmesini yazılı bir şekilde yaptığı sözleşmedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere belirli süre esas olup, objektif olma ve yazılı yapılma şartı aranmaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi istisnai durumlar olması halinde yapılan bir sözleşmedir.

 Belirli Süreli İş Sözleşmesi Fesih Nedenleri

 Fesih, iş sözleşmesinde işveren veya işçinin tek taraflı irade beyanıyla sona erdirilmesi işlemidir. Fesih, derhal fesih veya süreli fesih olarak ikiye ayrılmaktadır. Derhal fesih, işveren tarafından 25. madde de yer alırken; işçi ise 24. maddede yer almaktadır. Süreli fesih ise 4857 sayılı İş Kanunu gereği 17. maddesinde gösterilmektedir.

 Belirli süreli iş sözleşmesinde, belirlenen sürenin dolmasıyla birlikte belirli süreli iş sözleşmesi feshi sona ermektedir. Belirli işin tamamlanması, belirli bir olgunun ortaya çıkması iş sözleşmesinin feshine neden olmaktadır. Fesihte ayrıca bir işlem şartı aranmamaktadır. Belirli süre geçtikten sonra veyahut ikale yani tarafların anlaşma şartı durumları da yer almaktadır.

 Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Fesih Halleri

 Derhal fesih ile birlikte işçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi'ni fesih etme hakkına sahiptir. İş Kanunu 24. madde gereği yer alan açıklamada düzenlenmiştir. İşçi, süresi belirli veya belirsiz olsun sözleşmeyi süre bitimi veya bildirim zamanını beklemeden fesih edebilir. Bu açıklama İş Kanunu 24. maddesinde alıntılanmıştır. Bu nedenle işçi haklı nedenle belirli süreli iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. İşçi haklı bir nedenle belirli süreli iş sözleşmesini fesih ettiği zaman bazı şartlara hak kazanır. Kıdem tazminatı bu şartlardan biridir.

 İşveren ve işçi bu gibi fesih durumlarında bazen anlaşmazlığa düşebilir. İş avukatı sayesinde ona danışılır. İşverenin hukuki koşulları ve işçinin hukuki koşulları sayesinde iş avukatı aracılığıyla daha rahat çözülebilir.

Çankırı Postası

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 14:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER