Tuz Mağarası’nda Yapılan Yüksek Yoğunluklu Direnç Antrenmanının Sporculara Etkisi Raporu Makalesi Uluslararası Journal of Medical&HealthSciences Dergisinde yayınlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi yürütücülüğünde Çankırı Valiliği, Çankırı Belediye Başkanlığı, Çankırı Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çankırı Devlet Hastanesi arasında yapılan işbirliği protokolüyle, Çankırı Kaya Tuzu Mağarasının sportif performansa etkisinin değerlendirilmesi amacıyla “Speleoterapi (Tuz Mağarası) Ortamında Yapılan Direnç Antrenmanlarının Bazı Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi” Ön Raporu doğrultusunda yazılan makale Uluslararası İndex’te taranan Pakistan Journal of Medical&HealthSciences (Pakistan Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi) Şubat sayısında yayınlandı.

Yayınlanan makalenin İngilizce metni, Yapraklı MYO Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Söyler ile Bayan Boks Millî Takımlar Baş Antrenörü ve Orta İlçe Gençlik Spor Müdürü Ahmet Çınar tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem’e sunuldu.

Hazırlanan ön rapor ve yayınlanan makale hakkında değerlendirmelerde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem,”Fiziksel inaktivite ile mücadelenin arttığı bugünlerde, spor merkezleri, sportif aktivite alanları hem yetişkinler hem de çocuklarımız, gençlerimiz açısından son derece önemlidir. Ülkemizde bulunan spor merkezleri ve sportif aktivite alanları çocuklarımız, gençlerimiz için okul saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında hizmet sunan kurumlar haline dönüşmüşlerdir. Yetişkinler açısından değerlendirildiğinde ise fiziksel hareketsizliğe bağlı kardiyovasküler rahatsızlıklar, obezite ve kronik hastalıkların (astım vb.) tedavisinde olmazsa olmaz merkezler olarak görülmektedir.

Araştırmacı üniversite kimliğini her zaman ortaya koymuş olan üniversitemiz,Çankırı Tuz Mağarasına yönelik çalışmaları ile hem ilimiz bünyesindeki öğrencilerimiz, sporcularımız hem il dışından gelmesi düşünülen ve planlanan, sağlık-turist kafilelerine, spor turizm kafilelerine yönelik sportif anlamda sağlık eğitim kalitesinin artırılması amaçlarken, yetişkinlere yönelik, sosyal ve kültürel sportif hizmetler ile de Tuz mağarası adeta eğlenme ve dinlenme, sportif aktiviteleri de içinde barındıran rekreasyon alanlarına dönüşmesini hedeflemiştir.Bu mağaranın bireysel ve takım sporu yapan sporculara zihinsel, fiziksel ve bilimsel olarak nasıl katkı sağlayabileceğini ortaya koymak için bir çalışma başlattık ve bunu üniversite olarak bilimsel bir çalışma ile kanıtlamış olduk. Şehrimiz açısından değerlendirildiğinde çok önemli olan Kaya Tuzu mağarasının spor ve sporcuya katkısına yönelik çalışmamızın; spor literatürüne yeni bir vizyon, farklı bir bakış açısı ve sağlık turizmine yönelik egzersiz ile destek anlamında katkı sağlayacağını düşünerek şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.Bu anlamada emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, paydaş kurumlarımıza da destekleri için üniversitemiz ve  Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Söyler ise, “Yapılan araştırma, Kaya Tuzu Mağarası içerisinde yapılacak olan fiziksel aktivitelerde, sağlıklı yaşam ve spor kapsamında her yaş grubu için yapılan egzersizlerde bilimsel analiz ve uygulama imkânı vererek destek sağlamıştır. Bu doğrultuda Rektör Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Mehmet Erdem hocamıza yeni bir çalışma önerimiz sunulmuş ve kurumlar arası gerekli resmi protokoller yapılmak üzere 8-12 yaş grubunda aktif spor yapan Çocuklarımızın Tuz mağarası içerisinde ‘’10 haftalık Fonksiyonel Antrenmanlarına Yönelik Akciğer Solunum Kapasitelerindeki Etkileri’’ adlı çalışmamızın da ön hazırlıkları başlamıştır. Bizde bu çalışmalara destek veren başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi olmak üzere Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize ve diğer kurmlara teşekkür ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Uluslararası İndex’te taranan Pakistan Journal of Medical&HealthSciences (Pakistan Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi) Şubat sayısında yayınlanan makalenin özet metni şu şekilde;

Olimpik Milli BoksörlerdeSpeleoterapi (TuzMağarasında) OrtamındaYapılanYüksekYoğunlukluDirençAntrenmanınınVücutKompozisyonuveBazıFizikselParametreYetileriÜzerineEtkisi

Mehmet SÖYLER1, Ahmet ÇINAR2, Gökhan DELİCEOĞLU3, Taner KOÇBAY4

Özet

Araştırmanın amacını speleoterapi (tuz mağarasında) ortamında yapılan yüksek yoğunluklu direnç antrenmanının elit boksörlerde vücut kompozisyonu, yumruk hızı, sıçrama, reaksiyon zamanı, el kavrama kuvveti, VO2 max ve denge parametre yetileri üzerine etkisi oluşturmaktadır. Araştırmaya Türkiye şampiyonasında Milli takıma seçilen ve farklı sıklet kategorilerinde olan 2021 Olimpiyatlarına hazırlanan Olimpik Milli takımdaki 12 erkek boksör (X̅yaş = 22.082.10 yaş, X̅boy uzunluğu = 181.618 65 cm, X̅bki = 31.3915.81 kg/m2, X̅va = 82.3118.55 kg) çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çankırı ilindeki Tuz Mağarası içerisinde direnç antrenman ekipmanlarıyla oluşturulan bir alanda, 2021 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Boks Milli takımına, çalışmayı yürüten araştırmacılar tarafından hazırlanan 2 bölüme ayrılmış 8 fonksiyonel hareketten oluşan antrenmanlar 12 gün boyunca haftada 3 gün sabah 10:00-12:00 arasında uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen parametreler arasındaki farkın ilgili örneklerine t testi uygulanmıştır ve anlamlılık düzeyi için p <0.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak, Tuz mağarası ortamında elit boksörlere uygulanan yüksek yoğunluklu direnç antrenmanlarının yumruk hızı, sıçrama, reaksiyon, VO2 maxve denge parametre yetileri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sportif Performans, Tuz Mağarası, Fiziksel-Fizyolojik Testler

Antalya otele gelen Ukraynalı bayan
Editör: Haber Merkezi