Kavgalı tarikat şeyhleri aynı gün Çankırı’da müritleri ile buluştu. Nakşibendî Bursevi Lideri Şeyh Ahmed Yasin Bursevi, Şeyh Fatih Nurullah Efendi’ye Sultan dergahında ince mesajlarla cevap verdi. İki şeyhinde aynı gün Çankırı'da olması şeyhlerin Çankırı'da alan kapma savaşı yorumlarını beraberinde getirdi.