Çankırı'nın yüzyıllardır en büyük kazası durumundaki Çerkeş'in akademik anlamda bilinmeyen tarihi genel hatlarıyla “Çerkeş Araştırmaları I” adıyla kitaplaştı,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri yerel tarihe katkı bağlamında değerlendirilebilecek önemli bir çalışmaya imza attılar.

ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özcan editörlüğünde hazırlanan on bir akademik makaleyi içeren çalışma yayımlandı.0 Çankırı'nın yüzyıllardır en büyük kazası durumundaki Çerkeş'in akademik anlamda bilinmeyen tarihinin genel hatlarıyla aydınlatılması amacını taşıyan çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

Çerkeş Araştırmaları Tarihi adlı çalışmanın “bir serinin ilk kitabı” olduğunu söyleyen Tarih Bölümü Başkanı Özcan, Çerkeş Belediye Başkanı Sayın Hasan Sopacı'nın “İlçemiz için akademik olarak ne türlü çalışma yaparsanız bize düşen desteği vereceğiz" şeklindeki yaklaşımının kendilerini motive ettiğini belirtti. Çerkeş üzerine yaptıkları araştırmalarının benzerlerini bütün şehri kapsayacak şekilde genişletmenin hedefleri olduğunu ifade eden Özcan, kitabı öğretim üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Hasan Sopacı'ya takdim etti.

Kitapta, eski çağlarda Çerkeş, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait makaleler bulunuyor. ÇAKÜ tarih bölümünden dört ve diğer üniversitelerden altı akademisyenin katkılarıyla hazırlanan kitap, Çerkeş'te üniversitemizin yürüteceği akademik faaliyetlere bir başlangıç olarak görülmektedir.  

Özcan, “İlçelerimiz hakkında yapılacak her türlü çalışma dolaylı olarak şehrin tarihini ortaya koymaya yönelik fayda sağlayacaktır. Bu doğrultuda lisansüstü tezler ve araştırmaların yapılmasını bölümün misyonu olarak gören öğretim üyelerimiz, üniversitemizin şehir üzerine yapılacak çalışmalara gösterdiği desteği yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından da beklemektedir.

“Çerkeş Araştırmaları I” adlı eserde; ÇAKÜ’den Prof. Dr. Ahmet Özcan, Doç. Dr. Aydın Efe, Dr. Öğr. Üyesi Saim Yörük, Dr. Öğr.Üyesi Recep Büyüktolu ve diğer üniversitelerden altı akademisyenin araştırma makalesi yer alıyor.

vip
Editör: Haber Merkezi