İstanbul'un Fethine katılan Kasım Bey ve Çankırılı Neferleri-

Bugün Türk tarihine altın harflerle yazılan büyük zaferlerimizden olan İstanbul’un Fethi'nin 566. seney-i devriyesi içerisindeyiz.

Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan askerler arasında İsfandiyaroğlu Kasım Bey komutasında savaşa katılan Çankırı’nın aziz evlatları da yer almışlardı.

Başta lağımcı ocaklarında büyük başarılar gösteren fetih ordusunun neferleri, zaferin kazanılmasında ön saflarda yer aldılar.

Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihi adlı eserinde (Cilt 1 - Sayfa 483) ise Kasımbey’in fetihten önce 27 Mayıs 1453 tarihinde II. Mehmed tarafından İmparator XI. Kostantin’e elçi gönderildiği anlatılmaktadır.

Kasım bey, Bizans İmparatorundan son büyük Osmanlı hücumundan önce şehri kan dökülmeden teslim etmesini istemiştir.

Böylece Kasım Bey, sadece asker olarak değil; Peygamber efendimizin adeti üzerine son hücum öncesi düşmana ‘aman’ dileme fırsatı vermek üzere Bizansa giden son Osmanlı elçisi olarak da tarihe geçmiş bir şahsiyettir…

*** *** *** *** ***

Elli dört gün süren ve 18 Nisan, 6,12 ve 29 Mayıs’ta yapılan dört büyük hücumdan sonra Doğu Roma İmparatorluğunun 1125 senelik başşehri olan İstanbul (Kostantiniyye) 20 Cemaziyelevvel 875/29 Mayıs 1453 Salı günü fethedildi. II. Mehmed 21 yaşında İstanbul’u fethederek tarihte Fatih unvanını aldı...

*** *** *** *** ***
Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan askerler arasında yer alan İsfandiyaroğlu Kasım Bey, talebeler ve fakirlerin ihtiyacını karşılamak üzere vakfettiği, içerisinde cami ve aşevi bulunan İmaret  cami haziresinde Fatih Sultan Mehmet'in halası olan eşi Sultan hatun ile birlikte metfun bulunmaktadır...

*** *** *** *** ***
Bu vesile ile bizlere bu vatanı emanet eden bütün şehitlerimiz ve aziz ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ersin KIRIKER
Ersin KIRIKER - 2 yıl Önce

Soyundan geldiğim atalarımı rahmetle anıyorum. Bize bu güzel vatanı bırakanladan ALLAH razı olsun rahmetiyle cennetleri bağışlasın..