Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi ve manevi tazminat türü iki farklı kategoride açılabildiği gibi, birlikte de açılabilir. Bu bağlamda maddi manevi tazminat davasının açılabilmesi için, kişinin haksızlığa uğrayarak maddi ve manevi bir kayıp yaşaması gerekmektedir. Maddi manevi tazminat davaları bireysel olabildiği gibi tüzel kişi olarak da açılabilir. Maddi manevi tazminat davası açabilmek için mahkemeye başvuru dilekçesi vermek yeterlidir.

Maddi Manevi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Maddi manevi tazminat davası bireysel ve tüzel olması fark etmeksizin ikametgâhta bulunan en yakın asliye hukuk mahkemesine açılır. Bu bağlamda maddi manevi tazminat davası asliye hukuk mahkemesinde görülür.

Maddi Manevi Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Maddi manevi tazminat davası, uğranan bir haksızlık nedeniyle haksızlığın telafi edilmesi adına açılmaktadır.

Bu bağlamda maddi manevi tazminat dava nedenleri şu şekildedir;

  • Trafik Kazası
  • İş Kazası
  • Sözleşme İhlali
  • Hatalı Doktor Uygulaması
  • Telif Hakkı
  • Yazılı veya Görsel Basın Kullanılarak Kişilik Haklarına Saldırılması.
  • Sosyal Medya Kullanılarak Kişilik Haklarına Saldırılması
  • Boşanma Davasına Bağlı Olarak Açılabilen Ek Dava.

Yukarıda belirtilen maddi manevi tazminat dava nedenleri sıklıkla görülmektedir. Bu bağlamda temsili dava nedenleri de mevcuttur.

Maddi Manevi Tazminat Davası Açılma Süresi Ne Kadardır?

Maddi manevi tazminat davası için, haksız fiil durumunun yaşandığı tarih baz alınarak 10 yıl içerisinde maddi manevi tazminat davası açılabilir. Ancak haksız fiil durumunun öğrenilmesi halinde maddi manevi tazminat davası açma süresi 1 yıldır.

Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminat hesaplanırken mağdur edilenin mal varlığında eksilme miktarı tespit edilir. Hastane masrafları tespit edilir. Mağdur edilen öğrenci ise mezuniyetinin gecikmesinden doğan kayıplar, çalışıyor ise çalışamadığı dönemdeki kayıplar tespit edilir. Mağdur edilmiş kişi olay nedeniyle vefat etmiş ise ölen kişinin yakınları yoksun kalma tazminatı bağlamında, ölen kişinin yaşı ve mesleği dikkate alınarak çalışabileceği süre içerisinde kazanabileceği miktar tespit edilir. Tüm bu tespitlerin ardından tazminat miktarı belirlenir.

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Manevi tazminat mağdur edilen kişinin yaşam umudunu yeniden kazandırmak adına verilmektedir. Bu bağlamda manevi tazminat hesabı hâkim tarafında temsili olarak belirlenmektedir. Asıl miktar bilirkişi tarafından hesaplanır. Mağdur edilen kişinin sağlık durumu, psikolojik durumu ve yaşamış olduğu üzüntünün derecesi manevi tazminatın miktarı hususunda en belirleyici faktördür.

Maddi Manevi Tazminat Davası Açma Ücreti Ne Kadardır?

Maddi manevi tazminat davası açılırken harç miktarı ve posta tebligat masraflarının karşılanması gerekmektedir. Harç ve posta tebligat masrafları değişiklik gösterebildiğinden kesin bir rakam verilmesi doğru olmayacaktır. Ancak bu masrafların yüksek miktarlar olmadığı söylenebilir.

Kaynak: https://yasinbayram.com

Editör: Haber Merkezi