Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “"Bizlere insan hakları dersi vermeye kalkan Hollanda; yüce dinimizin asırlar önce yasakladığı köle ticaretini, kendisine 4-5 bin kilometre uzaklıktaki BES Adaları’nda 19’uncu yüzyıla kadar sürdürmüş" dedi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 41. Genel Kurulu için bulunduğu Strasbourg'da, Hollanda'da Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın İzlenmesi raporunun tartışılmasında söz aldı. 1640'larda Hollanda'nın köle ticaretinde aktarma istasyonu olarak kullanıldığı adalarda halen kurduğu offshore şirketleri ve kıyı bankacılığıyla kara para akladığına dikkat çeken Vergili, “Adalardan vasıflı kişilerin Hollanda'ya alınmasıyla adaları idare edecek yetenekli insan bulunmamaktadır. Internet araştırmasında Belediye Başkanlarının isimleri bulunmazken, kraliyet komiserlerinin isimleri yer almaktadır. İnsan hakları ihlali mevcuttur. Adalardaki kişilerin hakları için bu rapora hayır oyu vereceğimi bildiririm, diğer üyelerin de iyi değerlendirmesini isterim." Şeklinde konuştu. İslam dininin asırlar önce yasakladığı köle ticaretini Hollanda’nın 19.yüzyıla kadar sürdürdüğünü vurgulayan Vergili, “Bizlere insan hakları dersi vermeye kalkan Hollanda; yüce dinimizin asırlar önce yasakladığı köle ticaretini, kendisine 4-5 bin kilometre uzaklıktaki BES Adaları’nda 19’uncu yüzyıla kadar sürdürmüş" değerlendirmesinde bulundu.